DeliVeli Nasıl Olunur? KOBİceo 1

Image

"Yöneticiler işleri doğru yapar, liderler ise doğru işi yapar." (Warren Bennis-Burt Nanus(Leaders:Strategies for Taking Caharge))

Peki doğru işi doğru yapanlar yok mudur, bunlara ne demeliyiz? - Lider Yönetici? - Yönetici Lider?

Warren Bennis ve Burt Nanus Liderleri; İnsan kaynaklarını değerli varlıklar olarak gören, bilgilerini paylaşan, sürece gereğinden fazla önem vermeden sonuca odaklanan, doğru şeyleri neden ve niçin yapılacağını bilen ve deyim yerinde ise sözlerinin eri insanlar olarak tanımlamıştır.

Yöneticileri ise; İnsan kaynaklarını işletmeninin bir üretim faktörü olarak gören, bürokratik-resmi otoriteyi kullanarak iş yaptıran, kural ve süreç odaklı yöneten, işlerin nasıl yapıldığını kontrol eden, - tabir yerinde ise kraldan çok kuralcılar - insanlar olarak tanımlar.

Lider, vizyon ve stratejileri aracılığıyla çevresini etkiler ve “hükmeder”. Liderin vizyon ve stratejilerini uygulamak ise yöneticinin işidir. Gündemi belirleyen, insanları faydalı değişime yönlendiren liderlerden sonra uygulama ve yürütme için yöneticilere ihtiyaç vardır. Fırsatları belirleyen liderlerdir ve bu fırsatları gerçeğe çeviren yöneticilerdir.

Peki Liderlik ve Yönetimin harmanlanması mümkün değil mi? Bunun için nasıl bir rol model belirlenmeli? Yani hem Deli(yiğidin iyisine deli derlermiş)kanlı olsun hem de Veli(sorumlu olan kişi) olsun. 

DeliVeli nasıl olunur?

Bilindiği üzere organizasyonların başarısı için, süreçleri ve yapıyı kollayıp, gözetip, yürüten etkili ve ilgili bir yönetim gereklidir. Yönetim olmadan organizasyonların kaosa sürüklenerek dağılması muhtemeldir.

Dünya ekosisteminin dinamiğini oluşturan KOBİ sahipleri çoğu zaman profesyonel yönetici istihdam etmemektedir/edememektedir. İşletmelerinin başarısı için yöneticilik ve liderlik özelliklerini üzerlerinde toplaması gerekmektedir. Yerine göre "yiğit delikanlı" olacak yerine göre bir çocuğun tüm sorumluluğunu üzerine alan “Veli”ler gibi işletmesini bu hassasiyette yönetmesi gerekecektir. Çoğu zaman KOBİ sahipleri bu özelliklerini tecrübeler ile – ki bilindiği üzere tecrübe en pahalı okuldur – kazanmaktadırlar. Bu ise hem zaman alan hem de dünyaya "pahalıya mal olan" bir sistemdir.

Ülkelerin ekonomisinin can damarı olan dünya istihdamının yarıdan fazlasını oluşturan, dünyada gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) ise yüzde 65'ini üreten KOBİlerin sahiplerine, lider ve yönetici özellikleri kazandıracak eğitim ve sistemlere ihtiyaç vardır. Bunun yanında, KOBİlerin yaşam sürelerini ve yaşam kalitesini (üretilen mal/hizmet kalitesinin ve katma değerini) arttıracak, “KOBİ YAŞAM KOÇU” diye tabir edilebilecek "KOBİLERİN LALA” larının yetiştirilmesine önem verilmesi gerekmektedir.

“DOĞRU İŞİ DOĞRU YAPAN” lar olmasına, işletme sahip-yöneticilerinin gelişmesine katkı sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi önem arz etmektir. KOBİ sahiplerine“DELİVELİ” özelliği kazandırmak dünyanın ekosistemine önemli katkı sağlayacaktır. .

(Kobilerin Ceo' su ile ilgili 2.Bölüm için; "Kobilerin Lalası/Kobilerin Yaşam Koçu" )

(Kobilerin Ceo' su ile ilgili 3.Bölüm için; "Kobilerin Lalası/Kobilerin Yaşam Koçu Ne İş Yapar" )


Makaleyi Paylaş
Image
Ersin Şentürk